זמן ל 10 עניינים. יאנוש קורצ'אק

*  ניהול עצמי נכון, משמעותי לתפקוד מהנה ומועיל, בכל אחד ממישורי החיים.

כמאמנת, אהיה לצידו של המתאמן בבניית הדרך, תכנון הזמנים והבנת אופן ההתנהלות הנכון עבורו.ה . 

זמן לעשרה עניינים / יאנוש קורצ'אק

  1. קח/י לך זמן לעבודה – זה מחיר הצלחתך
  2. קח/י לך זמן לחשיבה – זה מחיר כוחך.
  3. קח/י לך זמן למשחקים – זה סוד נעוריך.
  4. קח/י לך זמן לקריאה – זה בסיס הידע שלך.
  5. קח/י לך זמן לשלווה – זה מסייע לשטוף את האבק מעייניך.
  6. קח/י לך זמן לחברות ולידידות – זה מעיין עושרך.
  7. קח/י לך זמן לאחוות האדם – זה מבטיח תרומה לך ולזולתך.
  8. קח/י לך זמן לחלומות – זה ימשוך נפשך לכוכבים
  9. קח/י לך זמן לצחוק ולשובבות – זה יקל עליך את מעמסת החיים.
  10. קח/י לך זמן לתכנון – ואז…תהיה לך אפשרות לבצע את הכול

אשמח לעזור לך לארגן את הזמן באופן הטוב ביותר עבורך

צור קשר